Informujemy, że w dniu 18 października 2017 r. adwokat Michał Sikora, Partner w Kancelarii Prawnej Putz | Skrobich, wygłosił prelekcję pt. „Legal aspects and forms of running a business in Poland” dla przedstawicieli delegacji z Chińskiej Republiki Ludowej w ramach VII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach.

Celem przemówienia było przedstawienie kluczowych zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez obywateli Chińskiej Republiki Ludowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności: najistotniejszych aktów prawnych dotyczących kwestii zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zawierania umów w ramach tej działalności, możliwych form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski przez cudzoziemców pochodzących z państw niebędących członkami Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego wraz z krótką charakterystyką oraz przedstawieniem wad i zalet każdej z nich, a także praktycznych uwag w zakresie czasu i formalności związanych z pozasądowym i sądowym dochodzeniem roszczeń cywilnoprawnych.

Adwokat Michał Sikora krotko omówił również szczególnie ważne z perspektywy pracodawców chińskich zagadnienia dotyczące tematyki zatrudnienia w Polsce zarówno w ramach stosunku pracy, jak i innych, niepracowniczych form cywilnoprawnych.

Po spotkaniu Mecenas Sikora udzielał również indywidualnie zainteresowanym odpowiedzi na pytania związane z prowadzeniem biznesu i inwestycjami w Polsce.

English