Arkadiusz Skrobich

partner - radca prawny

Jest specjalistą prawa korporacyjnego oraz prawa własności intelektualnej. W trakcie swojej kilkunastoletniej kariery zawodowej doradzał największym polskim przedsiębiorstwom, korporacjom zagranicznym oraz firmom z branży finansowej. Przez 3 lata kierował działem prawnym wrocławskiej filii jednej z wiodących międzynarodowych firm doradczych.

Reprezentował klientów przed UOKIK, przed sądami wszystkich instancji oraz sądami polubownymi. Prowadził również szkolenia z zakresu prawa finansowego między innymi dla Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

email: arkadiusz.skrobich@ps-legal.pl

Dominik Putz

partner - radca prawny

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie reorganizacji oraz restrukturyzacji spółek, w tym także z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych. Posiada bogate doświadczenie w sprawach związanych z wprowadzaniem spółek na NewConnect oraz Giełdę Papierów Wartościowych, jak również w zakresie emisji papierów dłużnych na Catalyst.

Przez kilka lat kierował działem prawnym jednej z największych spółek deweloperskich działających w Polsce. Zasiadał także we władzach spółek prawa handlowego, reprezentując interesy ich udziałowców oraz akcjonariuszy.

email: dominik.putz@ps-legal.pl

Michał Sikora

partner - adwokat

Posiada wieloletnie doświad­czenie w reprezentowaniu klientów przed sądami gospodarczymi, cywilnymi oraz karnymi, a także organami administracji publicznej. Prowadzi stałą obsługę praw­ną spółek prawa handlowego z chińskim kapitałem oraz indywidualnych działalno­ści gospodarczych obywateli Chin z róż­nych branż, w tym handlowej oraz obrotu nieruchomościami. Prowadził szkolenia z zakresu prawa, kultury oraz etykiety bizne­sowej Chin.

Jest wieloletnim dydaktykiem. Autor pu­blikacji naukowych z zakresu prawa karne­go, a także kultury i prawa Chin. Znajomość języka angielskiego i chińskiego.

email: michal.sikora@ps-legal.pl

Grzegorz Rutkowski

Grzegorz Rutkowski

manager - radca prawny

Radca prawny wpisany na listę radców OIRP we Wrocławiu. Od 2010 zajmuje się doradztwem prawnym i prawno-podatkowym. Doświadczenie w tym zakresie zdobywał pracując w międzynarodowej firmie doradczej. Z Putz | Skrobich związany od 2013. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, prawie gospodarczym oraz zamówieniach publicznych.

email: grzegorz.rutkowski@ps-legal.pl

Aleksandra Głowacka

Aleksandra Głowacka

of counsel - adwokat

Adwokat wpisana na listę adwokatów ORA we Wrocławiu oraz doktorant na Uniwersytecie Wrocławskim. Absolwentka Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się bieżącą obsługą prawną klientów, w tym w ramach sporów sądowych. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie prywatnym, w szczególności prawie zobowiązań, ponadto – w prawie kanonicznym, rolnym oraz prawie pracy.

email: aleksandra.glowacka@ps-legal.pl

Jakub Kubiesa

Jakub Kubiesa

senior consultant - prawnik

W 2014 ukończył studia prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Z Putz | Skrobich Kancelarią Prawną związany jest od kwietnia 2014. W Kancelarii odpowiedzialny przede wszystkim za bieżącą obsługę korporacyjną podmiotów gospodarczych oraz dział prawa sportowego.

email: jakub.kubiesa@ps-legal.pl

Joanna Pokryszka

Joanna Pokryszka

senior consultant - aplikantka adwokacka

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikantka adwokacka przy Okręgowej Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w międzynarodowych podmiotach doradczych.

email: joanna.pokryszka@ps-legal.pl

Roksana Lejpamer

Roksana Lejpamer

senior consultant - prawnik

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Z Kancelarią związana od października 2016 r. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa gospodarczego, ochroną danych osobowych, a także związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców w Polsce.

email: roksana.lejpamer@ps-legal.pl

Maksymilian Kuźma

Maksymilian Kuźma

senior consultant - aplikant radcowski

Aplikant radcowski począwszy od stycznia 2017 r. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Swoją pracę magisterską poświęcił problematyce związanej z instytucjami rozwodu i separacji.

email: maksymilian.kuzma@ps-legal.pl

Anna Jarecka

Anna Jarecka

consultant - aplikantka radcowska

Absolwentka i stypendystka WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikantka radcowska od 2016 r. Interesuje się prawem kontraktów i prawem pracy. Doświadczenie zdobywała w jednej z największych wrocławskich kancelarii prawnych. W Kancelarii odpowiedzialna również za obsługę prawną klientów w ramach procesów sądowych.

email: anna.jarecka@ps-legal.pl

Anna Błaszczyk

Anna Błaszczyk

consultant

Studentka V roku prawa na WPAiE UWr. Autorka publikacji z zakresu prawa chińskiego. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa karnego, prawa zobowiązań oraz legalizacji pobytu w Polsce. Interesuje się kulturą, językiem oraz prawem Chin.

email: anna.blaszczyk@ps-legal.pl

Karolina Lesik

Karolina Lesik

consultant – aplikantka adwokacka

Absolwentka i stypendystka WPAE Uniwersytetu Wrocławskiego. W kręgu jej zainteresowań znajduje się w szczególności prawo zobowiązań i prawo rzeczowe. Swoją pracę magisterską poświęciła tematyce umowy darowizny na wypadek śmierci. Dotychczasowe doświadczenie zdobywała w jednej z największych kancelarii prawnych we Wrocławiu oraz międzynarodowej korporacji udzielającej pomocy prawnej.

email: karolina.leszczynska@ps-legal.pl

Marek Kuc

Marek Kuc

consultant – aplikant adwokacki

Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. Posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobywane od początku studiów w renomowanych kancelariach prawniczych. Występuje przed sądem oraz przed organami administracji publicznej. Interesuje się prawem karnym, w szczególności prawem karnym skarbowym.

e-mail: marek.kuc@ps-legal.pl

Kinga Gołek

Kinga Gołek

consultant - prawnik

Absolwentka stacjonarnych studiów prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Beneficjentka Stypendium Rektora dla Najlepszych Studentów. W kręgu jej zainteresowań znajduje się prawo cywilne – w szczególności prawo zobowiązań, a także prawo pracy i prawo własności intelektualnej.

email: kinga.golek@ps-legal.pl

Jan Kowalczyk

Jan Kowalczyk

consultant

Student V roku stacjonarnego prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zaangażowany w szereg akademickich oraz pozaakademickich inicjatyw, m. in. udzielając porad prawnych w ramach Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. Przyszłość wiąże z tradycyjnymi zawodami prawniczymi.

email: jan.kowalczyk@ps-legal.pl

 

Szymon Ornatowski

Szymon Ornatowski

praktykant

Student III roku prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Finansów i Rachunkowości na specjalizacji Rynki Finansowe na Uniwersytecie Ekonomicznym. Wieloletni aktywny uczestnik debat oksfordzkich. Swoją przyszłość wiąże z prawem handlowym.

email: szymon.ornatowski@ps-legal.pl

Beata Klozyk

Beata Klozyk

asystentka

email: beata.klozyk@ps-legal.pl

Michał Skwierczyński

Michał Skwierczyński

of counsel - doradca biznesowy

Prawnik i doradca biznesowy z doświadczeniem w globalnych firmach doradczych. Specjalizuje się w pozyskiwaniu finansowania i ulg podatkowych dla projektów inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych ze środków unijnych i krajowych. Doradza przy pozyskaniu dotacji dla inwestorów zagranicznych jak i polskich firm.

email: michal.skwierczynski@ps-legal.pl

Poszukujemy osób chętnych do współpracy

 

Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą wyślij nam swoje CV, a my odpowiemy tak szybko jak to będzie możliwe!

English