Piłkarz Lionel Andrés Messi Cuccittini w 2011 r. skierował wniosek do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)  o rejestrację znaku towarowego UE zawierającego sformułowanie „MESSI” . W tym samym roku został złożony sprzeciw wobec rejestracji wspomnianego znaku towarowego przez Jamie Masferrerę Comę. Skarżący powołał się na prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd z uwagi na inny zarejestrowany unijny słowny znak towarowy „MASSI”, do którego prawa zostały przeniesione w maju 2012 r. na JM-EV e hijos, srl. Sprzeciw ten został uznany przez EUIPO w 2013 r. Od powyższej decyzji  Lionel Messi wniósł odwołanie, które zostało jednakże oddalone przez EUIPO w 2014 r. Uzasadniając swoją decyzję EUIPO wskazał, że istniało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do obydwu znaków towarowych, bowiem ich elementy dominujące, tj. określenia „MASSI” i „MESSI” są niemal identyczne wizualnie i fonetycznie. Lionel Messi wystąpił do Sądu Unii Europejskiej o stwierdzenie nieważności decyzji EUIPO. Rozprawa w tym względzie odbyła się 22 stycznia 2018 r., a 26 kwietnia 2018 r. został ogłoszony wyrok, zgodnie z którym Sąd stwierdził nieważność decyzji EUIPO. Sąd uznał, iż EUIPO dokonało błędnego porównania oznaczeń na płaszczyźnie konceptualnej, bowiem nawet jeżeli oznaczenia „MESSI” i „MASSI” są całościowo podobne, to jednak występujące między nimi różnice konceptualne są tego rodzaju, że wykluczają stwierdzone przez EUIPO podobieństwa wizualne i fonetyczne. Sąd uzasadnił powyższe tym, iż przeważająca część właściwego kręgu odbiorców powiąże określenie „MESSI” z nazwiskiem napastnika hiszpańskiego klubu FC Barcelona, przez co będzie postrzegała określenie „MASSI” jako konceptualnie odmienne.

English