Blog

Ujawnienie wspólników w umowie spółki

Wymóg wskazania w umowie spółki liczby i wartości nominalnej udziałów objętych przez poszczególnych wspólników (o którym stanowi art. 157 § 1 pkt 5 KSH), dotyczy wyłącznie pierwotnej treści umowy spółki. Taki wniosek płynie z wyroku wydanego przez Sąd Apelacyjny w...

czytaj dalej

Nowe formularze KRS – co się zmienia?

1 czerwca 2017 r. weszła w życie zmiana ustawy o KRS (Dz.U. 1997 nr 121 poz. 769 ze zm.) polegająca na dodaniu art. 19c. Zgodnie z tym artykułem, wnioskując o wpis do rejestru lub o zmianę wpisu, należy wskazać, czy jest się cudzoziemcem zgodnie z ustawą o nabywaniu...

czytaj dalej
English